Hlásenie nežiadúcich účinkov

STADA PHARMA Slovakia, s.r.o. 
Digital Park III.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
Slovenská republika
tel.č. 00421 2 5262 1933
fax: 00421 2 5249 7034
Hlásenie nežiaducich účinkov: 
neziaduceucinky@stada.sk