Veřejně přístupná informační linka (VPOIS)

Povinnost zřídit Veřejně přístupnou odbornou informační službu (VPOIS) vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.

Informace o našich přípravcích naleznete zde.

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti z příbalové informace (PIL).

Přípravky dostupné jsou uvedeny tučně a jsou označeny symbolem 

Kontaktní osoba pro VPOIS: Ing. Stanislava Válková, e-mail: [email protected]